Ημερολόγιο φάσεων Σελήνης

«September 2016»
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
left
right
Thursday, September 1st, 2016
Φθίνων μηνίσκος
2
left
right
Friday, September 2nd, 2016
Νέα σελήνη
3
left
right
Saturday, September 3rd, 2016
Αύξων μηνίσκος
4
left
right
Sunday, September 4th, 2016
Αύξων μηνίσκος
5
left
right
Monday, September 5th, 2016
Αύξων μηνίσκος
6
left
right
Tuesday, September 6th, 2016
Αύξων μηνίσκος
7
left
right
Wednesday, September 7th, 2016
Αύξων μηνίσκος
8
left
right
Thursday, September 8th, 2016
Αύξων μηνίσκος
9
right
Friday, September 9th, 2016
Πρώτο τέταρτο
10
right
Saturday, September 10th, 2016
Πρώτο τέταρτο
11
right
Sunday, September 11th, 2016
Αύξων αμφίκυρτος
12
right
Monday, September 12th, 2016
Αύξων αμφίκυρτος
13
right
Tuesday, September 13th, 2016
Αύξων αμφίκυρτος
14
right
Wednesday, September 14th, 2016
Αύξων αμφίκυρτος
15
right
Thursday, September 15th, 2016
Αύξων αμφίκυρτος
16
Friday, September 16th, 2016
Πανσέληνος
17
Saturday, September 17th, 2016
Πανσέληνος
18
right
Sunday, September 18th, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
19
right
Monday, September 19th, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
20
right
Tuesday, September 20th, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
21
right
Wednesday, September 21st, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
22
right
Thursday, September 22nd, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
23
right
Friday, September 23rd, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
24
right
Saturday, September 24th, 2016
Τελευταίο τέταρτο
25
right
Sunday, September 25th, 2016
Τελευταίο τέταρτο
26
left
right
Monday, September 26th, 2016
Φθίνων μηνίσκος
27
left
right
Tuesday, September 27th, 2016
Φθίνων μηνίσκος
28
left
right
Wednesday, September 28th, 2016
Φθίνων μηνίσκος
29
left
right
Thursday, September 29th, 2016
Φθίνων μηνίσκος
30
left
right
Friday, September 30th, 2016
Φθίνων μηνίσκος