Ημερολόγιο φάσεων Σελήνης

«August 2015»
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
right
Saturday, August 1st, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
2
right
Sunday, August 2nd, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
3
right
Monday, August 3rd, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
4
right
Tuesday, August 4th, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
5
right
Wednesday, August 5th, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
6
right
Thursday, August 6th, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
7
right
Friday, August 7th, 2015
Τελευταίο τέταρτο
8
right
Saturday, August 8th, 2015
Τελευταίο τέταρτο
9
left
right
Sunday, August 9th, 2015
Φθίνων μηνίσκος
10
left
right
Monday, August 10th, 2015
Φθίνων μηνίσκος
11
left
right
Tuesday, August 11th, 2015
Φθίνων μηνίσκος
12
left
right
Wednesday, August 12th, 2015
Φθίνων μηνίσκος
13
left
right
Thursday, August 13th, 2015
Φθίνων μηνίσκος
14
left
right
Friday, August 14th, 2015
Φθίνων μηνίσκος
15
left
right
Saturday, August 15th, 2015
Νέα σελήνη
16
left
right
Sunday, August 16th, 2015
Αύξων μηνίσκος
17
left
right
Monday, August 17th, 2015
Αύξων μηνίσκος
18
left
right
Tuesday, August 18th, 2015
Αύξων μηνίσκος
19
left
right
Wednesday, August 19th, 2015
Αύξων μηνίσκος
20
left
right
Thursday, August 20th, 2015
Αύξων μηνίσκος
21
left
right
Friday, August 21st, 2015
Αύξων μηνίσκος
22
right
Saturday, August 22nd, 2015
Πρώτο τέταρτο
23
right
Sunday, August 23rd, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
24
right
Monday, August 24th, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
25
right
Tuesday, August 25th, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
26
right
Wednesday, August 26th, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
27
right
Thursday, August 27th, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
28
right
Friday, August 28th, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
29
Saturday, August 29th, 2015
Πανσέληνος
30
Sunday, August 30th, 2015
Πανσέληνος
31
right
Monday, August 31st, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος