Ημερολόγιο φάσεων Σελήνης

«March 2017»
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
left
right
Wednesday, March 1st, 2017
Αύξων μηνίσκος
2
left
right
Thursday, March 2nd, 2017
Αύξων μηνίσκος
3
left
right
Friday, March 3rd, 2017
Αύξων μηνίσκος
4
left
right
Saturday, March 4th, 2017
Αύξων μηνίσκος
5
right
Sunday, March 5th, 2017
Πρώτο τέταρτο
6
right
Monday, March 6th, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
7
right
Tuesday, March 7th, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
8
right
Wednesday, March 8th, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
9
right
Thursday, March 9th, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
10
right
Friday, March 10th, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
11
right
Saturday, March 11th, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
12
Sunday, March 12th, 2017
Πανσέληνος
13
Monday, March 13th, 2017
Πανσέληνος
14
right
Tuesday, March 14th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
15
right
Wednesday, March 15th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
16
right
Thursday, March 16th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
17
right
Friday, March 17th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
18
right
Saturday, March 18th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
19
right
Sunday, March 19th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
20
right
Monday, March 20th, 2017
Τελευταίο τέταρτο
21
right
Tuesday, March 21st, 2017
Τελευταίο τέταρτο
22
left
right
Wednesday, March 22nd, 2017
Φθίνων μηνίσκος
23
left
right
Thursday, March 23rd, 2017
Φθίνων μηνίσκος
24
left
right
Friday, March 24th, 2017
Φθίνων μηνίσκος
25
left
right
Saturday, March 25th, 2017
Φθίνων μηνίσκος
26
left
right
Sunday, March 26th, 2017
Φθίνων μηνίσκος
27
left
right
Monday, March 27th, 2017
Νέα σελήνη
28
left
right
Tuesday, March 28th, 2017
Νέα σελήνη
29
left
right
Wednesday, March 29th, 2017
Αύξων μηνίσκος
30
left
right
Thursday, March 30th, 2017
Αύξων μηνίσκος
31
left
right
Friday, March 31st, 2017
Αύξων μηνίσκος