Ημερολόγιο φάσεων Σελήνης

«April 2017»
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
left
right
Saturday, April 1st, 2017
Αύξων μηνίσκος
2
left
right
Sunday, April 2nd, 2017
Αύξων μηνίσκος
3
left
right
Monday, April 3rd, 2017
Αύξων μηνίσκος
4
right
Tuesday, April 4th, 2017
Πρώτο τέταρτο
5
right
Wednesday, April 5th, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
6
right
Thursday, April 6th, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
7
right
Friday, April 7th, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
8
right
Saturday, April 8th, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
9
right
Sunday, April 9th, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
10
right
Monday, April 10th, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
11
Tuesday, April 11th, 2017
Πανσέληνος
12
Wednesday, April 12th, 2017
Πανσέληνος
13
right
Thursday, April 13th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
14
right
Friday, April 14th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
15
right
Saturday, April 15th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
16
right
Sunday, April 16th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
17
right
Monday, April 17th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
18
right
Tuesday, April 18th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
19
right
Wednesday, April 19th, 2017
Τελευταίο τέταρτο
20
right
Thursday, April 20th, 2017
Τελευταίο τέταρτο
21
left
right
Friday, April 21st, 2017
Φθίνων μηνίσκος
22
left
right
Saturday, April 22nd, 2017
Φθίνων μηνίσκος
23
left
right
Sunday, April 23rd, 2017
Φθίνων μηνίσκος
24
left
right
Monday, April 24th, 2017
Φθίνων μηνίσκος
25
left
right
Tuesday, April 25th, 2017
Φθίνων μηνίσκος
26
left
right
Wednesday, April 26th, 2017
Νέα σελήνη
27
left
right
Thursday, April 27th, 2017
Αύξων μηνίσκος
28
left
right
Friday, April 28th, 2017
Αύξων μηνίσκος
29
left
right
Saturday, April 29th, 2017
Αύξων μηνίσκος
30
left
right
Sunday, April 30th, 2017
Αύξων μηνίσκος