Ημερολόγιο φάσεων Σελήνης

«July 2015»
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
Wednesday, July 1st, 2015
Πανσέληνος
2
Thursday, July 2nd, 2015
Πανσέληνος
3
right
Friday, July 3rd, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
4
right
Saturday, July 4th, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
5
right
Sunday, July 5th, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
6
right
Monday, July 6th, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
7
right
Tuesday, July 7th, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
8
right
Wednesday, July 8th, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
9
right
Thursday, July 9th, 2015
Τελευταίο τέταρτο
10
right
Friday, July 10th, 2015
Τελευταίο τέταρτο
11
left
right
Saturday, July 11th, 2015
Φθίνων μηνίσκος
12
left
right
Sunday, July 12th, 2015
Φθίνων μηνίσκος
13
left
right
Monday, July 13th, 2015
Φθίνων μηνίσκος
14
left
right
Tuesday, July 14th, 2015
Φθίνων μηνίσκος
15
left
right
Wednesday, July 15th, 2015
Φθίνων μηνίσκος
16
left
right
Thursday, July 16th, 2015
Νέα σελήνη
17
left
right
Friday, July 17th, 2015
Νέα σελήνη
18
left
right
Saturday, July 18th, 2015
Αύξων μηνίσκος
19
left
right
Sunday, July 19th, 2015
Αύξων μηνίσκος
20
left
right
Monday, July 20th, 2015
Αύξων μηνίσκος
21
left
right
Tuesday, July 21st, 2015
Αύξων μηνίσκος
22
left
right
Wednesday, July 22nd, 2015
Αύξων μηνίσκος
23
left
right
Thursday, July 23rd, 2015
Αύξων μηνίσκος
24
right
Friday, July 24th, 2015
Πρώτο τέταρτο
25
right
Saturday, July 25th, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
26
right
Sunday, July 26th, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
27
right
Monday, July 27th, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
28
right
Tuesday, July 28th, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
29
right
Wednesday, July 29th, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
30
right
Thursday, July 30th, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
31
Friday, July 31st, 2015
Πανσέληνος