Ημερολόγιο φάσεων Σελήνης

«July 2016»
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
left
right
Friday, July 1st, 2016
Φθίνων μηνίσκος
2
left
right
Saturday, July 2nd, 2016
Φθίνων μηνίσκος
3
left
right
Sunday, July 3rd, 2016
Φθίνων μηνίσκος
4
left
right
Monday, July 4th, 2016
Νέα σελήνη
5
left
right
Tuesday, July 5th, 2016
Νέα σελήνη
6
left
right
Wednesday, July 6th, 2016
Αύξων μηνίσκος
7
left
right
Thursday, July 7th, 2016
Αύξων μηνίσκος
8
left
right
Friday, July 8th, 2016
Αύξων μηνίσκος
9
left
right
Saturday, July 9th, 2016
Αύξων μηνίσκος
10
left
right
Sunday, July 10th, 2016
Αύξων μηνίσκος
11
left
right
Monday, July 11th, 2016
Αύξων μηνίσκος
12
right
Tuesday, July 12th, 2016
Πρώτο τέταρτο
13
right
Wednesday, July 13th, 2016
Αύξων αμφίκυρτος
14
right
Thursday, July 14th, 2016
Αύξων αμφίκυρτος
15
right
Friday, July 15th, 2016
Αύξων αμφίκυρτος
16
right
Saturday, July 16th, 2016
Αύξων αμφίκυρτος
17
right
Sunday, July 17th, 2016
Αύξων αμφίκυρτος
18
right
Monday, July 18th, 2016
Αύξων αμφίκυρτος
19
Tuesday, July 19th, 2016
Πανσέληνος
20
Wednesday, July 20th, 2016
Πανσέληνος
21
right
Thursday, July 21st, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
22
right
Friday, July 22nd, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
23
right
Saturday, July 23rd, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
24
right
Sunday, July 24th, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
25
right
Monday, July 25th, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
26
right
Tuesday, July 26th, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
27
right
Wednesday, July 27th, 2016
Τελευταίο τέταρτο
28
right
Thursday, July 28th, 2016
Τελευταίο τέταρτο
29
left
right
Friday, July 29th, 2016
Φθίνων μηνίσκος
30
left
right
Saturday, July 30th, 2016
Φθίνων μηνίσκος
31
left
right
Sunday, July 31st, 2016
Φθίνων μηνίσκος