Ημερολόγιο φάσεων Σελήνης

«October 2015»
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
right
Thursday, October 1st, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
2
right
Friday, October 2nd, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
3
right
Saturday, October 3rd, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
4
right
Sunday, October 4th, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
5
right
Monday, October 5th, 2015
Τελευταίο τέταρτο
6
right
Tuesday, October 6th, 2015
Τελευταίο τέταρτο
7
left
right
Wednesday, October 7th, 2015
Φθίνων μηνίσκος
8
left
right
Thursday, October 8th, 2015
Φθίνων μηνίσκος
9
left
right
Friday, October 9th, 2015
Φθίνων μηνίσκος
10
left
right
Saturday, October 10th, 2015
Φθίνων μηνίσκος
11
left
right
Sunday, October 11th, 2015
Φθίνων μηνίσκος
12
left
right
Monday, October 12th, 2015
Φθίνων μηνίσκος
13
left
right
Tuesday, October 13th, 2015
Νέα σελήνη
14
left
right
Wednesday, October 14th, 2015
Αύξων μηνίσκος
15
left
right
Thursday, October 15th, 2015
Αύξων μηνίσκος
16
left
right
Friday, October 16th, 2015
Αύξων μηνίσκος
17
left
right
Saturday, October 17th, 2015
Αύξων μηνίσκος
18
left
right
Sunday, October 18th, 2015
Αύξων μηνίσκος
19
left
right
Monday, October 19th, 2015
Αύξων μηνίσκος
20
right
Tuesday, October 20th, 2015
Πρώτο τέταρτο
21
right
Wednesday, October 21st, 2015
Πρώτο τέταρτο
22
right
Thursday, October 22nd, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
23
right
Friday, October 23rd, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
24
right
Saturday, October 24th, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
25
right
Sunday, October 25th, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
26
right
Monday, October 26th, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
27
Tuesday, October 27th, 2015
Πανσέληνος
28
Wednesday, October 28th, 2015
Πανσέληνος
29
right
Thursday, October 29th, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
30
right
Friday, October 30th, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
31
right
Saturday, October 31st, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος