Ημερολόγιο φάσεων Σελήνης

«February 2016»
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
right
Monday, February 1st, 2016
Τελευταίο τέταρτο
2
left
right
Tuesday, February 2nd, 2016
Φθίνων μηνίσκος
3
left
right
Wednesday, February 3rd, 2016
Φθίνων μηνίσκος
4
left
right
Thursday, February 4th, 2016
Φθίνων μηνίσκος
5
left
right
Friday, February 5th, 2016
Φθίνων μηνίσκος
6
left
right
Saturday, February 6th, 2016
Φθίνων μηνίσκος
7
left
right
Sunday, February 7th, 2016
Φθίνων μηνίσκος
8
left
right
Monday, February 8th, 2016
Νέα σελήνη
9
left
right
Tuesday, February 9th, 2016
Αύξων μηνίσκος
10
left
right
Wednesday, February 10th, 2016
Αύξων μηνίσκος
11
left
right
Thursday, February 11th, 2016
Αύξων μηνίσκος
12
left
right
Friday, February 12th, 2016
Αύξων μηνίσκος
13
left
right
Saturday, February 13th, 2016
Αύξων μηνίσκος
14
left
right
Sunday, February 14th, 2016
Αύξων μηνίσκος
15
right
Monday, February 15th, 2016
Πρώτο τέταρτο
16
right
Tuesday, February 16th, 2016
Πρώτο τέταρτο
17
right
Wednesday, February 17th, 2016
Αύξων αμφίκυρτος
18
right
Thursday, February 18th, 2016
Αύξων αμφίκυρτος
19
right
Friday, February 19th, 2016
Αύξων αμφίκυρτος
20
right
Saturday, February 20th, 2016
Αύξων αμφίκυρτος
21
right
Sunday, February 21st, 2016
Αύξων αμφίκυρτος
22
Monday, February 22nd, 2016
Πανσέληνος
23
Tuesday, February 23rd, 2016
Πανσέληνος
24
right
Wednesday, February 24th, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
25
right
Thursday, February 25th, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
26
right
Friday, February 26th, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
27
right
Saturday, February 27th, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
28
right
Sunday, February 28th, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
29
right
Monday, February 29th, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος