Ημερολόγιο φάσεων Σελήνης

«December 2014»
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
right
Monday, December 1st, 2014
Αύξων αμφίκυρτος
2
right
Tuesday, December 2nd, 2014
Αύξων αμφίκυρτος
3
right
Wednesday, December 3rd, 2014
Αύξων αμφίκυρτος
4
right
Thursday, December 4th, 2014
Αύξων αμφίκυρτος
5
right
Friday, December 5th, 2014
Αύξων αμφίκυρτος
6
Saturday, December 6th, 2014
Πανσέληνος
7
Sunday, December 7th, 2014
Πανσέληνος
8
right
Monday, December 8th, 2014
Φθίνων αμφίκυρτος
9
right
Tuesday, December 9th, 2014
Φθίνων αμφίκυρτος
10
right
Wednesday, December 10th, 2014
Φθίνων αμφίκυρτος
11
right
Thursday, December 11th, 2014
Φθίνων αμφίκυρτος
12
right
Friday, December 12th, 2014
Φθίνων αμφίκυρτος
13
right
Saturday, December 13th, 2014
Φθίνων αμφίκυρτος
14
right
Sunday, December 14th, 2014
Τελευταίο τέταρτο
15
right
Monday, December 15th, 2014
Τελευταίο τέταρτο
16
left
right
Tuesday, December 16th, 2014
Φθίνων μηνίσκος
17
left
right
Wednesday, December 17th, 2014
Φθίνων μηνίσκος
18
left
right
Thursday, December 18th, 2014
Φθίνων μηνίσκος
19
left
right
Friday, December 19th, 2014
Φθίνων μηνίσκος
20
left
right
Saturday, December 20th, 2014
Φθίνων μηνίσκος
21
left
right
Sunday, December 21st, 2014
Νέα σελήνη
22
left
right
Monday, December 22nd, 2014
Νέα σελήνη
23
left
right
Tuesday, December 23rd, 2014
Αύξων μηνίσκος
24
left
right
Wednesday, December 24th, 2014
Αύξων μηνίσκος
25
left
right
Thursday, December 25th, 2014
Αύξων μηνίσκος
26
left
right
Friday, December 26th, 2014
Αύξων μηνίσκος
27
left
right
Saturday, December 27th, 2014
Αύξων μηνίσκος
28
left
right
Sunday, December 28th, 2014
Αύξων μηνίσκος
29
right
Monday, December 29th, 2014
Πρώτο τέταρτο
30
right
Tuesday, December 30th, 2014
Αύξων αμφίκυρτος
31
right
Wednesday, December 31st, 2014
Αύξων αμφίκυρτος