Ημερολόγιο φάσεων Σελήνης

«June 2017»
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
right
Thursday, June 1st, 2017
Πρώτο τέταρτο
2
right
Friday, June 2nd, 2017
Πρώτο τέταρτο
3
right
Saturday, June 3rd, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
4
right
Sunday, June 4th, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
5
right
Monday, June 5th, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
6
right
Tuesday, June 6th, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
7
right
Wednesday, June 7th, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
8
right
Thursday, June 8th, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
9
Friday, June 9th, 2017
Πανσέληνος
10
right
Saturday, June 10th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
11
right
Sunday, June 11th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
12
right
Monday, June 12th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
13
right
Tuesday, June 13th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
14
right
Wednesday, June 14th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
15
right
Thursday, June 15th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
16
right
Friday, June 16th, 2017
Τελευταίο τέταρτο
17
right
Saturday, June 17th, 2017
Τελευταίο τέταρτο
18
left
right
Sunday, June 18th, 2017
Φθίνων μηνίσκος
19
left
right
Monday, June 19th, 2017
Φθίνων μηνίσκος
20
left
right
Tuesday, June 20th, 2017
Φθίνων μηνίσκος
21
left
right
Wednesday, June 21st, 2017
Φθίνων μηνίσκος
22
left
right
Thursday, June 22nd, 2017
Φθίνων μηνίσκος
23
left
right
Friday, June 23rd, 2017
Φθίνων μηνίσκος
24
left
right
Saturday, June 24th, 2017
Νέα σελήνη
25
left
right
Sunday, June 25th, 2017
Αύξων μηνίσκος
26
left
right
Monday, June 26th, 2017
Αύξων μηνίσκος
27
left
right
Tuesday, June 27th, 2017
Αύξων μηνίσκος
28
left
right
Wednesday, June 28th, 2017
Αύξων μηνίσκος
29
left
right
Thursday, June 29th, 2017
Αύξων μηνίσκος
30
left
right
Friday, June 30th, 2017
Αύξων μηνίσκος