Ημερολόγιο φάσεων Σελήνης

«November 2015»
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
right
Sunday, November 1st, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
2
right
Monday, November 2nd, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
3
right
Tuesday, November 3rd, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
4
right
Wednesday, November 4th, 2015
Τελευταίο τέταρτο
5
right
Thursday, November 5th, 2015
Τελευταίο τέταρτο
6
left
right
Friday, November 6th, 2015
Φθίνων μηνίσκος
7
left
right
Saturday, November 7th, 2015
Φθίνων μηνίσκος
8
left
right
Sunday, November 8th, 2015
Φθίνων μηνίσκος
9
left
right
Monday, November 9th, 2015
Φθίνων μηνίσκος
10
left
right
Tuesday, November 10th, 2015
Φθίνων μηνίσκος
11
left
right
Wednesday, November 11th, 2015
Νέα σελήνη
12
left
right
Thursday, November 12th, 2015
Νέα σελήνη
13
left
right
Friday, November 13th, 2015
Αύξων μηνίσκος
14
left
right
Saturday, November 14th, 2015
Αύξων μηνίσκος
15
left
right
Sunday, November 15th, 2015
Αύξων μηνίσκος
16
left
right
Monday, November 16th, 2015
Αύξων μηνίσκος
17
left
right
Tuesday, November 17th, 2015
Αύξων μηνίσκος
18
left
right
Wednesday, November 18th, 2015
Αύξων μηνίσκος
19
right
Thursday, November 19th, 2015
Πρώτο τέταρτο
20
right
Friday, November 20th, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
21
right
Saturday, November 21st, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
22
right
Sunday, November 22nd, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
23
right
Monday, November 23rd, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
24
right
Tuesday, November 24th, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
25
right
Wednesday, November 25th, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
26
Thursday, November 26th, 2015
Πανσέληνος
27
Friday, November 27th, 2015
Πανσέληνος
28
right
Saturday, November 28th, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
29
right
Sunday, November 29th, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
30
right
Monday, November 30th, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος