Ημερολόγιο φάσεων Σελήνης

«August 2017»
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
right
Tuesday, August 1st, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
2
right
Wednesday, August 2nd, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
3
right
Thursday, August 3rd, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
4
right
Friday, August 4th, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
5
right
Saturday, August 5th, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
6
right
Sunday, August 6th, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
7
Monday, August 7th, 2017
Πανσέληνος
8
Tuesday, August 8th, 2017
Πανσέληνος
9
right
Wednesday, August 9th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
10
right
Thursday, August 10th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
11
right
Friday, August 11th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
12
right
Saturday, August 12th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
13
right
Sunday, August 13th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
14
right
Monday, August 14th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
15
right
Tuesday, August 15th, 2017
Τελευταίο τέταρτο
16
left
right
Wednesday, August 16th, 2017
Φθίνων μηνίσκος
17
left
right
Thursday, August 17th, 2017
Φθίνων μηνίσκος
18
left
right
Friday, August 18th, 2017
Φθίνων μηνίσκος
19
left
right
Saturday, August 19th, 2017
Φθίνων μηνίσκος
20
left
right
Sunday, August 20th, 2017
Φθίνων μηνίσκος
21
left
right
Monday, August 21st, 2017
Φθίνων μηνίσκος
22
left
right
Tuesday, August 22nd, 2017
Νέα σελήνη
23
left
right
Wednesday, August 23rd, 2017
Αύξων μηνίσκος
24
left
right
Thursday, August 24th, 2017
Αύξων μηνίσκος
25
left
right
Friday, August 25th, 2017
Αύξων μηνίσκος
26
left
right
Saturday, August 26th, 2017
Αύξων μηνίσκος
27
left
right
Sunday, August 27th, 2017
Αύξων μηνίσκος
28
left
right
Monday, August 28th, 2017
Αύξων μηνίσκος
29
right
Tuesday, August 29th, 2017
Πρώτο τέταρτο
30
right
Wednesday, August 30th, 2017
Πρώτο τέταρτο
31
right
Thursday, August 31st, 2017
Αύξων αμφίκυρτος