Ημερολόγιο φάσεων Σελήνης

«March 2015»
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
right
Sunday, March 1st, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
2
right
Monday, March 2nd, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
3
right
Tuesday, March 3rd, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
4
right
Wednesday, March 4th, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
5
Thursday, March 5th, 2015
Πανσέληνος
6
Friday, March 6th, 2015
Πανσέληνος
7
right
Saturday, March 7th, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
8
right
Sunday, March 8th, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
9
right
Monday, March 9th, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
10
right
Tuesday, March 10th, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
11
right
Wednesday, March 11th, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
12
right
Thursday, March 12th, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
13
right
Friday, March 13th, 2015
Τελευταίο τέταρτο
14
right
Saturday, March 14th, 2015
Τελευταίο τέταρτο
15
left
right
Sunday, March 15th, 2015
Φθίνων μηνίσκος
16
left
right
Monday, March 16th, 2015
Φθίνων μηνίσκος
17
left
right
Tuesday, March 17th, 2015
Φθίνων μηνίσκος
18
left
right
Wednesday, March 18th, 2015
Φθίνων μηνίσκος
19
left
right
Thursday, March 19th, 2015
Φθίνων μηνίσκος
20
left
right
Friday, March 20th, 2015
Νέα σελήνη
21
left
right
Saturday, March 21st, 2015
Νέα σελήνη
22
left
right
Sunday, March 22nd, 2015
Αύξων μηνίσκος
23
left
right
Monday, March 23rd, 2015
Αύξων μηνίσκος
24
left
right
Tuesday, March 24th, 2015
Αύξων μηνίσκος
25
left
right
Wednesday, March 25th, 2015
Αύξων μηνίσκος
26
left
right
Thursday, March 26th, 2015
Αύξων μηνίσκος
27
right
Friday, March 27th, 2015
Πρώτο τέταρτο
28
right
Saturday, March 28th, 2015
Πρώτο τέταρτο
29
right
Sunday, March 29th, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
30
right
Monday, March 30th, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
31
right
Tuesday, March 31st, 2015
Αύξων αμφίκυρτος