Ημερολόγιο φάσεων Σελήνης

«February 2017»
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
left
right
Wednesday, February 1st, 2017
Αύξων μηνίσκος
2
left
right
Thursday, February 2nd, 2017
Αύξων μηνίσκος
3
right
Friday, February 3rd, 2017
Πρώτο τέταρτο
4
right
Saturday, February 4th, 2017
Πρώτο τέταρτο
5
right
Sunday, February 5th, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
6
right
Monday, February 6th, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
7
right
Tuesday, February 7th, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
8
right
Wednesday, February 8th, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
9
right
Thursday, February 9th, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
10
right
Friday, February 10th, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
11
Saturday, February 11th, 2017
Πανσέληνος
12
right
Sunday, February 12th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
13
right
Monday, February 13th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
14
right
Tuesday, February 14th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
15
right
Wednesday, February 15th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
16
right
Thursday, February 16th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
17
right
Friday, February 17th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
18
right
Saturday, February 18th, 2017
Τελευταίο τέταρτο
19
right
Sunday, February 19th, 2017
Τελευταίο τέταρτο
20
left
right
Monday, February 20th, 2017
Φθίνων μηνίσκος
21
left
right
Tuesday, February 21st, 2017
Φθίνων μηνίσκος
22
left
right
Wednesday, February 22nd, 2017
Φθίνων μηνίσκος
23
left
right
Thursday, February 23rd, 2017
Φθίνων μηνίσκος
24
left
right
Friday, February 24th, 2017
Φθίνων μηνίσκος
25
left
right
Saturday, February 25th, 2017
Φθίνων μηνίσκος
26
left
right
Sunday, February 26th, 2017
Νέα σελήνη
27
left
right
Monday, February 27th, 2017
Αύξων μηνίσκος
28
left
right
Tuesday, February 28th, 2017
Αύξων μηνίσκος