Ημερολόγιο φάσεων Σελήνης

«January 2017»
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
left
right
Sunday, January 1st, 2017
Αύξων μηνίσκος
2
left
right
Monday, January 2nd, 2017
Αύξων μηνίσκος
3
left
right
Tuesday, January 3rd, 2017
Αύξων μηνίσκος
4
left
right
Wednesday, January 4th, 2017
Αύξων μηνίσκος
5
right
Thursday, January 5th, 2017
Πρώτο τέταρτο
6
right
Friday, January 6th, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
7
right
Saturday, January 7th, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
8
right
Sunday, January 8th, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
9
right
Monday, January 9th, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
10
right
Tuesday, January 10th, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
11
right
Wednesday, January 11th, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
12
Thursday, January 12th, 2017
Πανσέληνος
13
Friday, January 13th, 2017
Πανσέληνος
14
right
Saturday, January 14th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
15
right
Sunday, January 15th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
16
right
Monday, January 16th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
17
right
Tuesday, January 17th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
18
right
Wednesday, January 18th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
19
right
Thursday, January 19th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
20
right
Friday, January 20th, 2017
Τελευταίο τέταρτο
21
right
Saturday, January 21st, 2017
Τελευταίο τέταρτο
22
left
right
Sunday, January 22nd, 2017
Φθίνων μηνίσκος
23
left
right
Monday, January 23rd, 2017
Φθίνων μηνίσκος
24
left
right
Tuesday, January 24th, 2017
Φθίνων μηνίσκος
25
left
right
Wednesday, January 25th, 2017
Φθίνων μηνίσκος
26
left
right
Thursday, January 26th, 2017
Φθίνων μηνίσκος
27
left
right
Friday, January 27th, 2017
Νέα σελήνη
28
left
right
Saturday, January 28th, 2017
Νέα σελήνη
29
left
right
Sunday, January 29th, 2017
Αύξων μηνίσκος
30
left
right
Monday, January 30th, 2017
Αύξων μηνίσκος
31
left
right
Tuesday, January 31st, 2017
Αύξων μηνίσκος