Ημερολόγιο φάσεων Σελήνης

«December 2016»
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
left
right
Thursday, December 1st, 2016
Αύξων μηνίσκος
2
left
right
Friday, December 2nd, 2016
Αύξων μηνίσκος
3
left
right
Saturday, December 3rd, 2016
Αύξων μηνίσκος
4
left
right
Sunday, December 4th, 2016
Αύξων μηνίσκος
5
left
right
Monday, December 5th, 2016
Αύξων μηνίσκος
6
right
Tuesday, December 6th, 2016
Πρώτο τέταρτο
7
right
Wednesday, December 7th, 2016
Πρώτο τέταρτο
8
right
Thursday, December 8th, 2016
Αύξων αμφίκυρτος
9
right
Friday, December 9th, 2016
Αύξων αμφίκυρτος
10
right
Saturday, December 10th, 2016
Αύξων αμφίκυρτος
11
right
Sunday, December 11th, 2016
Αύξων αμφίκυρτος
12
right
Monday, December 12th, 2016
Αύξων αμφίκυρτος
13
right
Tuesday, December 13th, 2016
Αύξων αμφίκυρτος
14
Wednesday, December 14th, 2016
Πανσέληνος
15
right
Thursday, December 15th, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
16
right
Friday, December 16th, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
17
right
Saturday, December 17th, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
18
right
Sunday, December 18th, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
19
right
Monday, December 19th, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
20
right
Tuesday, December 20th, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
21
right
Wednesday, December 21st, 2016
Τελευταίο τέταρτο
22
right
Thursday, December 22nd, 2016
Τελευταίο τέταρτο
23
left
right
Friday, December 23rd, 2016
Φθίνων μηνίσκος
24
left
right
Saturday, December 24th, 2016
Φθίνων μηνίσκος
25
left
right
Sunday, December 25th, 2016
Φθίνων μηνίσκος
26
left
right
Monday, December 26th, 2016
Φθίνων μηνίσκος
27
left
right
Tuesday, December 27th, 2016
Φθίνων μηνίσκος
28
left
right
Wednesday, December 28th, 2016
Φθίνων μηνίσκος
29
left
right
Thursday, December 29th, 2016
Νέα σελήνη
30
left
right
Friday, December 30th, 2016
Αύξων μηνίσκος
31
left
right
Saturday, December 31st, 2016
Αύξων μηνίσκος