Ημερολόγιο φάσεων Σελήνης

«May 2016»
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
left
right
Sunday, May 1st, 2016
Φθίνων μηνίσκος
2
left
right
Monday, May 2nd, 2016
Φθίνων μηνίσκος
3
left
right
Tuesday, May 3rd, 2016
Φθίνων μηνίσκος
4
left
right
Wednesday, May 4th, 2016
Φθίνων μηνίσκος
5
left
right
Thursday, May 5th, 2016
Φθίνων μηνίσκος
6
left
right
Friday, May 6th, 2016
Νέα σελήνη
7
left
right
Saturday, May 7th, 2016
Νέα σελήνη
8
left
right
Sunday, May 8th, 2016
Αύξων μηνίσκος
9
left
right
Monday, May 9th, 2016
Αύξων μηνίσκος
10
left
right
Tuesday, May 10th, 2016
Αύξων μηνίσκος
11
left
right
Wednesday, May 11th, 2016
Αύξων μηνίσκος
12
left
right
Thursday, May 12th, 2016
Αύξων μηνίσκος
13
left
right
Friday, May 13th, 2016
Αύξων μηνίσκος
14
right
Saturday, May 14th, 2016
Πρώτο τέταρτο
15
right
Sunday, May 15th, 2016
Αύξων αμφίκυρτος
16
right
Monday, May 16th, 2016
Αύξων αμφίκυρτος
17
right
Tuesday, May 17th, 2016
Αύξων αμφίκυρτος
18
right
Wednesday, May 18th, 2016
Αύξων αμφίκυρτος
19
right
Thursday, May 19th, 2016
Αύξων αμφίκυρτος
20
right
Friday, May 20th, 2016
Αύξων αμφίκυρτος
21
Saturday, May 21st, 2016
Πανσέληνος
22
right
Sunday, May 22nd, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
23
right
Monday, May 23rd, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
24
right
Tuesday, May 24th, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
25
right
Wednesday, May 25th, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
26
right
Thursday, May 26th, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
27
right
Friday, May 27th, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
28
right
Saturday, May 28th, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
29
right
Sunday, May 29th, 2016
Τελευταίο τέταρτο
30
left
right
Monday, May 30th, 2016
Φθίνων μηνίσκος
31
left
right
Tuesday, May 31st, 2016
Φθίνων μηνίσκος