Ημερολόγιο φάσεων Σελήνης

«January 2015»
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
right
Thursday, January 1st, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
2
right
Friday, January 2nd, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
3
right
Saturday, January 3rd, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
4
right
Sunday, January 4th, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
5
Monday, January 5th, 2015
Πανσέληνος
6
Tuesday, January 6th, 2015
Πανσέληνος
7
right
Wednesday, January 7th, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
8
right
Thursday, January 8th, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
9
right
Friday, January 9th, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
10
right
Saturday, January 10th, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
11
right
Sunday, January 11th, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
12
right
Monday, January 12th, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
13
right
Tuesday, January 13th, 2015
Τελευταίο τέταρτο
14
right
Wednesday, January 14th, 2015
Τελευταίο τέταρτο
15
left
right
Thursday, January 15th, 2015
Φθίνων μηνίσκος
16
left
right
Friday, January 16th, 2015
Φθίνων μηνίσκος
17
left
right
Saturday, January 17th, 2015
Φθίνων μηνίσκος
18
left
right
Sunday, January 18th, 2015
Φθίνων μηνίσκος
19
left
right
Monday, January 19th, 2015
Φθίνων μηνίσκος
20
left
right
Tuesday, January 20th, 2015
Νέα σελήνη
21
left
right
Wednesday, January 21st, 2015
Νέα σελήνη
22
left
right
Thursday, January 22nd, 2015
Αύξων μηνίσκος
23
left
right
Friday, January 23rd, 2015
Αύξων μηνίσκος
24
left
right
Saturday, January 24th, 2015
Αύξων μηνίσκος
25
left
right
Sunday, January 25th, 2015
Αύξων μηνίσκος
26
left
right
Monday, January 26th, 2015
Αύξων μηνίσκος
27
right
Tuesday, January 27th, 2015
Πρώτο τέταρτο
28
right
Wednesday, January 28th, 2015
Πρώτο τέταρτο
29
right
Thursday, January 29th, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
30
right
Friday, January 30th, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
31
right
Saturday, January 31st, 2015
Αύξων αμφίκυρτος