Ημερολόγιο φάσεων Σελήνης

«October 2016»
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
left
right
Saturday, October 1st, 2016
Νέα σελήνη
2
left
right
Sunday, October 2nd, 2016
Νέα σελήνη
3
left
right
Monday, October 3rd, 2016
Αύξων μηνίσκος
4
left
right
Tuesday, October 4th, 2016
Αύξων μηνίσκος
5
left
right
Wednesday, October 5th, 2016
Αύξων μηνίσκος
6
left
right
Thursday, October 6th, 2016
Αύξων μηνίσκος
7
left
right
Friday, October 7th, 2016
Αύξων μηνίσκος
8
right
Saturday, October 8th, 2016
Πρώτο τέταρτο
9
right
Sunday, October 9th, 2016
Πρώτο τέταρτο
10
right
Monday, October 10th, 2016
Αύξων αμφίκυρτος
11
right
Tuesday, October 11th, 2016
Αύξων αμφίκυρτος
12
right
Wednesday, October 12th, 2016
Αύξων αμφίκυρτος
13
right
Thursday, October 13th, 2016
Αύξων αμφίκυρτος
14
right
Friday, October 14th, 2016
Αύξων αμφίκυρτος
15
right
Saturday, October 15th, 2016
Αύξων αμφίκυρτος
16
Sunday, October 16th, 2016
Πανσέληνος
17
right
Monday, October 17th, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
18
right
Tuesday, October 18th, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
19
right
Wednesday, October 19th, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
20
right
Thursday, October 20th, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
21
right
Friday, October 21st, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
22
right
Saturday, October 22nd, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
23
right
Sunday, October 23rd, 2016
Τελευταίο τέταρτο
24
right
Monday, October 24th, 2016
Τελευταίο τέταρτο
25
left
right
Tuesday, October 25th, 2016
Φθίνων μηνίσκος
26
left
right
Wednesday, October 26th, 2016
Φθίνων μηνίσκος
27
left
right
Thursday, October 27th, 2016
Φθίνων μηνίσκος
28
left
right
Friday, October 28th, 2016
Φθίνων μηνίσκος
29
left
right
Saturday, October 29th, 2016
Φθίνων μηνίσκος
30
left
right
Sunday, October 30th, 2016
Φθίνων μηνίσκος
31
left
right
Monday, October 31st, 2016
Νέα σελήνη