Ημερολόγιο φάσεων Σελήνης

«August 2016»
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
left
right
Monday, August 1st, 2016
Φθίνων μηνίσκος
2
left
right
Tuesday, August 2nd, 2016
Φθίνων μηνίσκος
3
left
right
Wednesday, August 3rd, 2016
Νέα σελήνη
4
left
right
Thursday, August 4th, 2016
Αύξων μηνίσκος
5
left
right
Friday, August 5th, 2016
Αύξων μηνίσκος
6
left
right
Saturday, August 6th, 2016
Αύξων μηνίσκος
7
left
right
Sunday, August 7th, 2016
Αύξων μηνίσκος
8
left
right
Monday, August 8th, 2016
Αύξων μηνίσκος
9
left
right
Tuesday, August 9th, 2016
Αύξων μηνίσκος
10
right
Wednesday, August 10th, 2016
Πρώτο τέταρτο
11
right
Thursday, August 11th, 2016
Πρώτο τέταρτο
12
right
Friday, August 12th, 2016
Αύξων αμφίκυρτος
13
right
Saturday, August 13th, 2016
Αύξων αμφίκυρτος
14
right
Sunday, August 14th, 2016
Αύξων αμφίκυρτος
15
right
Monday, August 15th, 2016
Αύξων αμφίκυρτος
16
right
Tuesday, August 16th, 2016
Αύξων αμφίκυρτος
17
Wednesday, August 17th, 2016
Πανσέληνος
18
Thursday, August 18th, 2016
Πανσέληνος
19
right
Friday, August 19th, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
20
right
Saturday, August 20th, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
21
right
Sunday, August 21st, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
22
right
Monday, August 22nd, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
23
right
Tuesday, August 23rd, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
24
right
Wednesday, August 24th, 2016
Φθίνων αμφίκυρτος
25
right
Thursday, August 25th, 2016
Τελευταίο τέταρτο
26
right
Friday, August 26th, 2016
Τελευταίο τέταρτο
27
left
right
Saturday, August 27th, 2016
Φθίνων μηνίσκος
28
left
right
Sunday, August 28th, 2016
Φθίνων μηνίσκος
29
left
right
Monday, August 29th, 2016
Φθίνων μηνίσκος
30
left
right
Tuesday, August 30th, 2016
Φθίνων μηνίσκος
31
left
right
Wednesday, August 31st, 2016
Φθίνων μηνίσκος