Ημερολόγιο φάσεων Σελήνης

«April 2015»
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
right
Wednesday, April 1st, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
2
right
Thursday, April 2nd, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
3
right
Friday, April 3rd, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
4
Saturday, April 4th, 2015
Πανσέληνος
5
right
Sunday, April 5th, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
6
right
Monday, April 6th, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
7
right
Tuesday, April 7th, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
8
right
Wednesday, April 8th, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
9
right
Thursday, April 9th, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
10
right
Friday, April 10th, 2015
Φθίνων αμφίκυρτος
11
right
Saturday, April 11th, 2015
Τελευταίο τέταρτο
12
right
Sunday, April 12th, 2015
Τελευταίο τέταρτο
13
left
right
Monday, April 13th, 2015
Φθίνων μηνίσκος
14
left
right
Tuesday, April 14th, 2015
Φθίνων μηνίσκος
15
left
right
Wednesday, April 15th, 2015
Φθίνων μηνίσκος
16
left
right
Thursday, April 16th, 2015
Φθίνων μηνίσκος
17
left
right
Friday, April 17th, 2015
Φθίνων μηνίσκος
18
left
right
Saturday, April 18th, 2015
Νέα σελήνη
19
left
right
Sunday, April 19th, 2015
Νέα σελήνη
20
left
right
Monday, April 20th, 2015
Αύξων μηνίσκος
21
left
right
Tuesday, April 21st, 2015
Αύξων μηνίσκος
22
left
right
Wednesday, April 22nd, 2015
Αύξων μηνίσκος
23
left
right
Thursday, April 23rd, 2015
Αύξων μηνίσκος
24
left
right
Friday, April 24th, 2015
Αύξων μηνίσκος
25
left
right
Saturday, April 25th, 2015
Αύξων μηνίσκος
26
right
Sunday, April 26th, 2015
Πρώτο τέταρτο
27
right
Monday, April 27th, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
28
right
Tuesday, April 28th, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
29
right
Wednesday, April 29th, 2015
Αύξων αμφίκυρτος
30
right
Thursday, April 30th, 2015
Αύξων αμφίκυρτος