Ημερολόγιο φάσεων Σελήνης

«October 2017»
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
right
Sunday, October 1st, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
2
right
Monday, October 2nd, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
3
right
Tuesday, October 3rd, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
4
right
Wednesday, October 4th, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
5
Thursday, October 5th, 2017
Πανσέληνος
6
right
Friday, October 6th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
7
right
Saturday, October 7th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
8
right
Sunday, October 8th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
9
right
Monday, October 9th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
10
right
Tuesday, October 10th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
11
right
Wednesday, October 11th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
12
right
Thursday, October 12th, 2017
Φθίνων αμφίκυρτος
13
right
Friday, October 13th, 2017
Τελευταίο τέταρτο
14
left
right
Saturday, October 14th, 2017
Φθίνων μηνίσκος
15
left
right
Sunday, October 15th, 2017
Φθίνων μηνίσκος
16
left
right
Monday, October 16th, 2017
Φθίνων μηνίσκος
17
left
right
Tuesday, October 17th, 2017
Φθίνων μηνίσκος
18
left
right
Wednesday, October 18th, 2017
Φθίνων μηνίσκος
19
left
right
Thursday, October 19th, 2017
Φθίνων μηνίσκος
20
left
right
Friday, October 20th, 2017
Νέα σελήνη
21
left
right
Saturday, October 21st, 2017
Αύξων μηνίσκος
22
left
right
Sunday, October 22nd, 2017
Αύξων μηνίσκος
23
left
right
Monday, October 23rd, 2017
Αύξων μηνίσκος
24
left
right
Tuesday, October 24th, 2017
Αύξων μηνίσκος
25
left
right
Wednesday, October 25th, 2017
Αύξων μηνίσκος
26
left
right
Thursday, October 26th, 2017
Αύξων μηνίσκος
27
right
Friday, October 27th, 2017
Πρώτο τέταρτο
28
right
Saturday, October 28th, 2017
Πρώτο τέταρτο
29
right
Sunday, October 29th, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
30
right
Monday, October 30th, 2017
Αύξων αμφίκυρτος
31
right
Tuesday, October 31st, 2017
Αύξων αμφίκυρτος